Cambodia

Find and book a hotel now!

Check-in date
Check-out date
Rooms
Adults
Children
Phnom Penh HotelsPhnom Penh
430 hotels
Siem Reap HotelsSiem Reap
566 hotels
Battambang HotelsBattambang
57 hotels
Kampot HotelsKampot
175 hotels
Sihanoukville HotelsSihanoukville
114 hotels
Koh Rong Island HotelsKoh Rong Island
62 hotels
Welcome to the land of contrasts, Khmer temples and generous people! Eleven good reasons to visit Cambodia:
CAMBODIA  >  TOP DESTINATIONS
·  Angk Ta Saom
·  Bahal
·  Banlung
·  Battambang
·  Bavet
·  Chambok
·  Kampong Cham
·  Kampong Chhnang
·  Kâmpóng Khleăng
·  Kampong Speu
·  Kampot
·  Kaôh Rŭng (4)
·  Kaoh Sdach
·  Kep
·  Koh Dach
·  Koh Kong
·  Koh Krabey
·  Koh Rong
·  Koh Rong Island
·  Koh Rong Sanloem
·  Koh Russey
·  Koh Ta kiev Island
·  Kompong Thom
·  Kratie
·  Krong Kracheh
·  Krong Poi Pet
·  Môndól Kiri
·  Pailin
·  Phnom Penh
·  Phum Russey Loc
·  Phumĭ Ândong Pring
·  Phumĭ Bântéay Srei
·  Phumĭ Chŏng Kaôh
·  Phumĭ Kâng Kéng
·  Phumĭ Kruŏs
·  Phumĭ Mréch
·  Phumĭ Ŏng Char
·  Phumĭ Phlov Phnum Pénh
·  Phumĭ Poŭthĭ Mâ Srei
·  Phumĭ Pu Pal
·  Phumĭ Réach Born
·  Phumĭ Réach Born (1)
·  Phumĭ Srê Thmei
·  Phumĭ Svay Thum
·  Phumi Ta Phul
·  Phumĭ Ta Rós
·  Phumĭ Thmei
·  Phumĭ Thnál
·  Phumĭ Trach Pôk (2)
·  Prey Nup
·  Pursat
·  Sen Monorom
·  Siem Reap
·  Sihanoukville
·  Sisophon
·  Song Saa Private Island
·  Stœ̆ng Trêng
·  Takeo
·  Tatai
·  Tbeng Meanchey


CAMBODIA MAP