Cambodia

Find and book a hotel now!

Check-in date
Check-out date
Rooms
Adults
Children
Phnom Penh HotelsPhnom Penh
497 hotels
Siem Reap HotelsSiem Reap
817 hotels
Battambang HotelsBattambang
69 hotels
Sihanoukville HotelsSihanoukville
123 hotels
Kampot HotelsKampot
107 hotels
Koh Rong Island HotelsKoh Rong Island
73 hotels
Welcome to the land of contrasts, Khmer temples and generous people! Eleven good reasons to visit Cambodia:
CAMBODIA  >  TOP DESTINATIONS
·  Ângk Snuŏl
·  Angk Ta Saom
·  Bahal
·  Banlung
·  Banteay Chhmar
·  Battambang
·  Bavet
·  Bokor
·  Bronze Lake
·  Chambok
·  Chhlong
·  Chi Phat
·  Chŏng Chéach
·  Kampong Cham
·  Kâmpóng Chheutéal
·  Kampong Chhnang
·  Kâmpóng Khleăng
·  Kampong Speu
·  Kampot
·  Kep
·  Khŭm Prêk Pnŏu
·  Koh Dach
·  Koh Kong
·  Koh Krabey
·  Koh Rong Island
·  Koh Rong Sanloem
·  Koh Ta kiev Island
·  Kompong Thom
·  Kratie
·  Krong Kracheh
·  Krong Poi Pet
·  Moăt Preăh
·  Moŭng Rœssei
·  Pailin
·  Phnom Penh
·  Phsar Ream
·  Phumĭ Ândong Pring
·  Phumĭ Ânlóng Chheutéal
·  Phumĭ Bântéay Srei
·  Phumĭ Barach
·  Phumĭ Chŏng Kaôh
·  Phumĭ Dei Krâhâm
·  Phumĭ Kalai Kala
·  Phumĭ Kâmpóng Thmâ
·  Phumĭ Kâng Kéng
·  Phumĭ Kântrák
·  Phumĭ Kaôh Kért
·  Phumĭ Kaôh Rœssei
·  Phumĭ Katiĕng
·  Phumĭ Khlămpê
·  Phumĭ Khsăch Poŭy
·  Phumĭ Kruŏs
·  Phumĭ Néang Kŏk
·  Phumĭ Nĭmĭtt
·  Phumĭ Ph’âng
·  Phumĭ Poŭthĭ Bântéay Chey
·  Phumĭ Pu Klé (2)
·  Phumĭ Pu Pal
·  Phumĭ Puŏk Chăs
·  Phumĭ Réach Born
·  Phumĭ Réach Born (1)
·  Phumĭ Rôkar
·  Phumĭ Rôluŏs Chăs
·  Phumĭ Rôviĕng
·  Phumĭ Sântŭk Krau
·  Phumĭ Srăh Sráng
·  Phumĭ Srê Krâsăng
·  Phumĭ Srê Thmei
·  Phumĭ Svay Thum
·  Phumi Ta Phul
·  Phumĭ Ta Rós
·  Phumĭ Thmei
·  Phumĭ Thmei
·  Phumĭ Trach Pôk (2)
·  Phumĭ Trâpeăng Rung
·  Phumĭ Trás Treăng
·  Prek Toal
·  Prey Veng
·  Pursat
·  Sen Monorom
·  Siem Reap
·  Sihanoukville
·  Sisophon
·  Song Saa Private Island
·  Sra Aem
·  Stœ̆ng Trêng
·  Svay Riĕng
·  Ta Khmau
·  Takeo
·  Tatai
·  Tbeng Meanchey


CAMBODIA MAP