Cambodia

Find and book a hotel now!

Check-in date
Check-out date
Rooms
Adults
Children
Phnom Penh HotelsPhnom Penh
436 hotels
Siem Reap HotelsSiem Reap
725 hotels
Battambang HotelsBattambang
59 hotels
Kampot HotelsKampot
133 hotels
Sihanoukville HotelsSihanoukville
115 hotels
Koh Rong Sanloem
82 hotels
Welcome to the land of contrasts, Khmer temples and generous people! Eleven good reasons to visit Cambodia:
CAMBODIA  >  TOP DESTINATIONS
·  Angk Ta Saom
·  Bahal
·  Banlung
·  Banteay Chhmar
·  Battambang
·  Bavet
·  Bokor
·  Bronze Lake
·  Chambok
·  Chhlong
·  Chi Phat
·  Kampong Cham
·  Kampong Chhnang
·  Kâmpóng Khleăng
·  Kâmpóng Roŭ
·  Kampong Speu
·  Kampot
·  Kaôh Rŭng (3)
·  Kaôh Rŭng (4)
·  Kep
·  Khŭm Prêk Hluŏng
·  Koh Dach
·  Koh Kong
·  Koh Krabey
·  Koh Rong Island
·  Koh Rong Sanloem
·  Koh Russey
·  Koh Ta kiev Island
·  Kompong Thom
·  Kratie
·  Krong Kracheh
·  Krong Poi Pet
·  Pailin
·  Phnom Penh
·  Phumĭ Âksâm
·  Phumĭ Bântéay Srei
·  Phumĭ Bei Smau
·  Phumĭ Kâmpóng Kândal
·  Phumĭ Kâmpóng Svay
·  Phumĭ Kâmpóng Trâlach
·  Phumĭ Kâng Kéng
·  Phumĭ Kântrák
·  Phumĭ Kaôh Kért
·  Phumĭ Kbal Thnál
·  Phumĭ Kruŏs
·  Phumĭ Méanôk
·  Phumĭ Mréch
·  Phumĭ Néang Kŏk
·  Phumĭ Ŏng Char
·  Phumĭ Phlov Phnum Pénh
·  Phumĭ Pông Tœ̆k
·  Phumĭ Prêk Cham
·  Phumĭ Prey Thum
·  Phumĭ Pu Pal
·  Phumĭ Réach Born
·  Phumĭ Réach Born (1)
·  Phumĭ Rumléch
·  Phumĭ Sâmbuŏr
·  Phumĭ Sântŭk Krau
·  Phumĭ Srê Krâsăng
·  Phumĭ Svay Thum
·  Phumi Ta Phul
·  Phumĭ Thmei
·  Phumĭ Thnál
·  Phumĭ Trach Pôk (2)
·  Phumĭ Trâpeăng Treăng
·  Prek Toal
·  Prey Phkoam
·  Pursat
·  Sen Monorom
·  Siem Reap
·  Sihanoukville
·  Sisophon
·  Song Saa Private Island
·  Sra Aem
·  Stœ̆ng Trêng
·  Svay Riĕng
·  Ta Khmau
·  Takeo
·  Tatai
·  Tbeng Meanchey


CAMBODIA MAP