Cambodia

Find and book a hotel now!

Check-in date
Check-out date
Rooms
Adults
Children
Phnom Penh HotelsPhnom Penh
524 hotels
Siem Reap HotelsSiem Reap
792 hotels
Battambang HotelsBattambang
69 hotels
Sihanoukville HotelsSihanoukville
186 hotels
Kampot HotelsKampot
116 hotels
Koh Rong Island HotelsKoh Rong Island
57 hotels
Welcome to the land of contrasts, Khmer temples and generous people! Eleven good reasons to visit Cambodia:
CAMBODIA  >  TOP DESTINATIONS
·  Angk Ta Saom
·  Bahal
·  Banlung
·  Banteay Chhmar
·  Battambang
·  Bavet
·  Bokor
·  Bronze Lake
·  Chambok
·  Chi Phat
·  Chŏng Chéach
·  Kampong Cham
·  Kâmpóng Chheutéal
·  Kampong Chhnang
·  Kâmpóng Khleăng
·  Kâmpóng Roŭ
·  Kampong Speu
·  Kampot
·  Kaôh Rŭng (3)
·  Kep
·  Koh Dach
·  Koh Kong
·  Koh Rong Island
·  Koh Rong Sanloem
·  Koh Ta kiev Island
·  Kompong Thom
·  Krâlănh
·  Kratie
·  Krong Poi Pet
·  Moŭng Rœssei
·  Pailin
·  Phnom Penh
·  Phsar Ream
·  Phumĭ ’Neăk Lœăng
·  Phumĭ Ângkôr Krau
·  Phumĭ Barach
·  Phumĭ Chŏng Kaôh
·  Phumĭ Chrâk Pôpél
·  Phumĭ Chŭb Chănt Sâr
·  Phumĭ Dong Khmei
·  Phumĭ Kâng Kéng
·  Phumĭ Kântrák
·  Phumĭ Kaôh Toch
·  Phumĭ Kaôh Tônsay
·  Phumĭ Katiĕng
·  Phumĭ Kruŏs
·  Phumĭ Phnŏu
·  Phumĭ Prey Phlu
·  Phumĭ Pu Nhai
·  Phumĭ Réach Born
·  Phumĭ Rôhăl
·  Phumĭ Rôluŏs Chăs
·  Phumĭ Sântŭk Krau
·  Phumĭ Stœ̆ng Slot
·  Phumĭ Ta Phŭl
·  Phumĭ Ta Rós
·  Phumĭ Thlat
·  Phumĭ Thnál
·  Phumĭ Tnaôt
·  Phumĭ Trăm Néak
·  Phumĭ Trâpeăng Rung
·  Phumĭ Trás Treăng
·  Prek Toal
·  Prey Vêng
·  Pursat
·  Sen Monorom
·  Siem Reap
·  Sihanoukville
·  Sisophon
·  Snuol
·  Song Saa Private Island
·  Sra Aem
·  Stœ̆ng Trêng
·  Svay Riĕng
·  Ta Khmau
·  Takeo
·  Tăng Krâsăng
·  Tatai
·  Tavien
·  Tbeng Meanchey


CAMBODIA MAP