Cambodia

Find and book a hotel now!

Check-in date
Check-out date
Rooms
Adults
Children
Phnom Penh HotelsPhnom Penh
478 hotels
Siem Reap HotelsSiem Reap
801 hotels
Battambang HotelsBattambang
65 hotels
Sihanoukville HotelsSihanoukville
119 hotels
Kampot HotelsKampot
112 hotels
Koh Rong Island HotelsKoh Rong Island
74 hotels
Welcome to the land of contrasts, Khmer temples and generous people! Eleven good reasons to visit Cambodia:
CAMBODIA  >  TOP DESTINATIONS
·  Angk Ta Saom
·  Bahal
·  Banlung
·  Banteay Chhmar
·  Battambang
·  Bavet
·  Bokor
·  Bronze Lake
·  Chambok
·  Chhlong
·  Chi Phat
·  Chŏng Chéach
·  Kampong Cham
·  Kâmpóng Chheutéal
·  Kampong Chhnang
·  Kâmpóng Khleăng
·  Kampong Speu
·  Kampot
·  Kaôh Rŭng (3)
·  Kaoh Sdach
·  Kep
·  Koh Dach
·  Koh Kong
·  Koh Krabey
·  Koh Rong Island
·  Koh Rong Sanloem
·  Koh Russey
·  Koh Ta kiev Island
·  Kompong Thom
·  Kratie
·  Krong Poi Pet
·  Moăt Preăh
·  Moŭng Rœssei
·  Pailin
·  Phnom Penh
·  Phumĭ Ândong Pring
·  Phumĭ Ângkrông
·  Phumĭ Ânlóng Chheutéal
·  Phumĭ Anlóng Svay
·  Phumĭ Bântéay Srei
·  Phumĭ Bœ̆ng Takêv
·  Phumĭ Chŏng Kaôh
·  Phumĭ Dei Krâhâm
·  Phumĭ Kalai Kala
·  Phumĭ Kâmpóng Sâmraông
·  Phumĭ Kâmpóng Thmâ
·  Phumĭ Kâmpóng Trâlach
·  Phumĭ Kâng Kéng
·  Phumĭ Kântráb
·  Phumĭ Kântrák
·  Phumĭ Kaôh Kért
·  Phumĭ Katiĕng
·  Phumĭ Khlămpê
·  Phumĭ Kruŏs
·  Phumĭ Méanôk
·  Phumĭ Néang Kŏk
·  Phumĭ Nĭmĭtt
·  Phumĭ Ph’âng
·  Phumĭ Poŭthĭ Bântéay Chey
·  Phumĭ Prêk Cham
·  Phumĭ Prey Khla
·  Phumĭ Prey Thum
·  Phumĭ Pu Klé (2)
·  Phumĭ Pu Pal
·  Phumĭ Puŏk Chăs
·  Phumĭ Réach Born
·  Phumĭ Réach Born (1)
·  Phumĭ Rôkar
·  Phumĭ Rôluŏs Chăs
·  Phumĭ Rôviĕng
·  Phumĭ Sântŭk Krau
·  Phumĭ Srăh Sráng
·  Phumĭ Srê Krâsăng
·  Phumĭ Srê Thmei
·  Phumĭ Svay Thum
·  Phumi Ta Phul
·  Phumĭ Ta Rós
·  Phumĭ Thmei
·  Phumĭ Thmei
·  Phumĭ Trach Pôk (2)
·  Phumĭ Trâpeăng Rung
·  Phumĭ Trâpeăng Treăng
·  Phumĭ Trás Treăng
·  Prek Toal
·  Prey Veng
·  Pursat
·  Sen Monorom
·  Siem Reap
·  Siĕmpang
·  Sihanoukville
·  Sisophon
·  Song Saa Private Island
·  Sra Aem
·  Stœ̆ng Trêng
·  Svay Riĕng
·  Ta Khmau
·  Takeo
·  Tatai
·  Tbeng Meanchey


CAMBODIA MAP