Cambodia

Find and book a hotel now!

Check-in date
Check-out date
Rooms
Adults
Children
Phnom Penh HotelsPhnom Penh
432 hotels
Siem Reap HotelsSiem Reap
740 hotels
Battambang HotelsBattambang
60 hotels
Kampot HotelsKampot
111 hotels
Sihanoukville HotelsSihanoukville
80 hotels
Koh Rong Sanloem
74 hotels
Welcome to the land of contrasts, Khmer temples and generous people! Eleven good reasons to visit Cambodia:
CAMBODIA  >  TOP DESTINATIONS
·  Angk Ta Saom
·  Bahal
·  Banlung
·  Battambang
·  Bavet
·  Bokor
·  Bronze Lake
·  Chambok
·  Chhlong
·  Chi Phat
·  Kampong Cham
·  Kampong Chhnang
·  Kâmpóng Khleăng
·  Kâmpóng Roŭ
·  Kampong Speu
·  Kampot
·  Kaôh Rŭng (3)
·  Kep
·  Koh Dach
·  Koh Kong
·  Koh Krabey
·  Koh Rong Island
·  Koh Rong Sanloem
·  Koh Russey
·  Koh Ta kiev Island
·  Kompong Thom
·  Kratie
·  Krong Kracheh
·  Krong Poi Pet
·  Moŭng Rœssei
·  Pailin
·  Phnom Penh
·  Phumĭ Âksâm
·  Phumĭ Ângkrông
·  Phumĭ Bântéay Srei
·  Phumĭ Kâng Kéng
·  Phumĭ Kântrák
·  Phumĭ Kaôh Kért
·  Phumĭ Kbal Thnál
·  Phumĭ Kdei Dong
·  Phumĭ Kruŏs
·  Phumĭ Méanôk
·  Phumĭ Néang Kŏk
·  Phumĭ Ŏng Char
·  Phumĭ Phlov Phnum Pénh
·  Phumĭ Pông Tœ̆k
·  Phumĭ Poŭthĭ Mâ Srei
·  Phumĭ Prêk Cham
·  Phumĭ Prey Thum
·  Phumĭ Pu Pal
·  Phumĭ Réach Born
·  Phumĭ Réach Born (1)
·  Phumĭ Sâmbuŏr
·  Phumĭ Sântŭk Krau
·  Phumĭ Srê Krâsăng
·  Phumĭ Svay Thum
·  Phumi Ta Phul
·  Phumĭ Thmei
·  Phumĭ Thnál
·  Phumĭ Trach Pôk (2)
·  Phumĭ Trâpeăng Séh Khang Lĕch
·  Phumĭ Trâpeăng Treăng
·  Prek Toal
·  Prey Nób
·  Prey Phkoam
·  Pursat
·  Sen Monorom
·  Siem Reap
·  Sihanoukville
·  Sisophon
·  Song Saa Private Island
·  Sra Aem
·  Stœ̆ng Trêng
·  Svay Riĕng
·  Ta Khmau
·  Takeo
·  Tatai
·  Tbeng Meanchey


CAMBODIA MAP