Cambodia

Find and book a hotel now!

Check-in date
Check-out date
Rooms
Adults
Children
Phnom Penh HotelsPhnom Penh
515 hotels
Siem Reap HotelsSiem Reap
821 hotels
Battambang HotelsBattambang
74 hotels
Sihanoukville HotelsSihanoukville
142 hotels
Kampot HotelsKampot
113 hotels
Koh Rong Island HotelsKoh Rong Island
65 hotels
Welcome to the land of contrasts, Khmer temples and generous people! Eleven good reasons to visit Cambodia:
CAMBODIA  >  TOP DESTINATIONS
·  Ângk Snuŏl
·  Angk Ta Saom
·  Bahal
·  Banlung
·  Banteay Chhmar
·  Battambang
·  Bavet
·  Bokor
·  Bronze Lake
·  Chambok
·  Chhlong
·  Chi Phat
·  Chŏng Chéach
·  Kampong Cham
·  Kâmpóng Chheutéal
·  Kampong Chhnang
·  Kâmpóng Khleăng
·  Kâmpóng Roŭ
·  Kampong Speu
·  Kampot
·  Kep
·  Khŭm Prêk Pnŏu
·  Koh Dach
·  Koh Kong
·  Koh Rong Island
·  Koh Rong Sanloem
·  Koh Ta kiev Island
·  Kompong Thom
·  Krâlănh
·  Kratie
·  Krong Kracheh
·  Krong Poi Pet
·  Moŭng Rœssei
·  Pailin
·  Phnom Penh
·  Phsar Ream
·  Phumĭ Ângkôr Krau
·  Phumĭ Ânlóng Chheutéal
·  Phumĭ Bântéay Srei
·  Phumĭ Barach
·  Phumĭ Chŏng Kaôh
·  Phumĭ Chŭb Chănt Sâr
·  Phumĭ Dei Krâhâm
·  Phumĭ Dêk Dŏl
·  Phumĭ Kalai Kala
·  Phumĭ Kâmpóng Thmâ
·  Phumĭ Kâmpóng Trâlach
·  Phumĭ Kâng Kéng
·  Phumĭ Kântrák
·  Phumĭ Katiĕng
·  Phumĭ Khlămpê
·  Phumĭ Kruŏs
·  Phumĭ Kruŏs
·  Phumĭ Néang Kŏk
·  Phumĭ Nĭmĭtt
·  Phumĭ Poŭthĭ Bântéay Chey
·  Phumĭ Prêk Chrey
·  Phumĭ Pu Klé (2)
·  Phumĭ Pu Pal
·  Phumĭ Réach Born
·  Phumĭ Rôhăl
·  Phumĭ Rôluŏs Chăs
·  Phumĭ Rôviĕng
·  Phumĭ Sântŭk Krau
·  Phumĭ Siĕm Réab
·  Phumĭ Srăh Sráng
·  Phumĭ Ta Phŭl
·  Phumĭ Ta Rós
·  Phumĭ Thlat
·  Phumĭ Trâpeăng Rung
·  Phumĭ Trás Treăng
·  Prek Toal
·  Prey Veng
·  Pursat
·  Sen Monorom
·  Siem Reap
·  Sihanoukville
·  Sisophon
·  Song Saa Private Island
·  Sra Aem
·  Stœ̆ng Trêng
·  Svay Riĕng
·  Ta Khmau
·  Takeo
·  Tatai
·  Tavien
·  Tbeng Meanchey


CAMBODIA MAP