Macedonia

Find and book a hotel now!

Check-in date
Check-out date
Rooms
Adults
Children
Skopje HotelsSkopje
1225 hotels
Bitola HotelsBitola
166 hotels
Kumanovo HotelsKumanovo
51 hotels
Ohrid HotelsOhrid
1073 hotels
Gevgelija HotelsGevgelija
105 hotels
Struga HotelsStruga
92 hotels
Welcome to the land of nature wonders and ancient remains! Twelve good reasons to visit Macedonia:
MACEDONIA  >  TOP DESTINATIONS
·  Berovo
·  Bitola
·  Bogdanci
·  Bozovce
·  Čair
·  Carev Dvor
·  Crvena Voda
·  Debar
·  Delčevo
·  Demir Kapija
·  Dolna Matka
·  Dolni Dobrenoec
·  Dolno Dupeni
·  Dolno Nerezi
·  Dolno Solnje
·  Duračka Reka
·  Elshani
·  Galičnik
·  Gevgelija
·  Gorno Lakočerej
·  Gorno Lisiče
·  Gostivar
·  Gradsko
·  Ilinden
·  Janče
·  Jurumleri
·  Karpoš Dva
·  Katlanovo
·  Kavadarci
·  Kičevo
·  Kochani
·  Kolešino
·  Konjsko
·  Kratovo
·  Kriva Palanka
·  Krivolak
·  Krklino
·  Kruševo
·  Kumanovo
·  Kurija
·  Lagadin
·  Lazaropole
·  Lesnovo
·  Leunovo
·  Ljubaništa
·  Magarevo
·  Makedonski Brod
·  Matka
·  Mavrovi Anovi
·  Mavrovo
·  Mokrievo
·  Mrzenci
·  Negotino
·  Nižepole
·  Nov Dojran
·  Ohrid
·  Omorani
·  Orešani
·  Oteševo
·  Pehčevo
·  Peštani
·  Petrovec
·  Popova Shapka
·  Pretor
·  Prilep
·  Probištip
·  Radibuš
·  Resen
·  Rosoman
·  Rostuša
·  Skopje
·  Sopište
·  Sretenovo
·  Star Dojran
·  Štip
·  Stojakovo
·  Struga
·  Strumica
·  Šuto Orizari
·  Sveti Nikole
·  Tetovo
·  Trnica
·  Trpejca
·  Usje
·  Valandovo
·  Veles
·  Vevčani
·  Vinica
·  Vitolište
·  Vodno
·  Vratnica
·  Vrben
·  Ždanec
·  Železara
·  Zlokukjani


MACEDONIA MAP